Yhtiökokous 11.12.2014

Hiljattain päättyneenä kautena Nordcenterissä kirjattiin molemmilla kentillä yhteensä vain runsaat 23.000 pelikierrosta. Tyypillinen kierrosmäärä 18 reiän kentälle on noin 18.000, joten Nordcenterissä 36.000 kierrosta olisi jonkinlainen normitaso, jolloin kentät eivät vielä olisi ruuhkautuneita. Varmaan kaikki olemme sitä mieltä, että peliväljyys on mukavaa, mutta olemme viime vuosina juuttuneet tasolle, joka on monestakin syystä ongelmallinen.

Vuodesta toiseen omat osakkaamme pelaavat vähemmän kierroksia, mikä johtuu osittain siitä, että osakasrakenteemme ikääntyy ja osittain siitä, että uusia osakkaita ei juurikaan ole joukkoomme saatu. Myös vieraspelaaminen on vuodesta toiseen muuttunut hyvin vähän, vaikka erinäisiä kokeiluja suuntaan ja toiseen on tehty.

Pitkällä tähtäimellä meidän on saatava muutos aikaan, jotta osakkeemme tulee halutuksi niin, että osakas niin halutessaan voi siitä normaalimenettelyllä ja ilman kipuja luopua. Tämän voimme saada aikaan ainoastaan tekemällä osakkeestamme ja siihen liittyvästä pelioikeudesta mielekkään ja se taas edellyttää sitä, että osakkeeseen liitetään muita golfyhteisöjä parempia etuja sekä sitä, että pelioikeus Nordcenterissä koetaan osakkaan ja hänen läheistensä mielestä hinta/laatusuhdeltaan erinomaiseksi.

Lyhyellä tähtäimellä meidän on saatava muutos aikaan, jotta pystymme parantamaan tai vähimmillään edes ylläpitämään nykyisen laatutason, mitä tulee kenttiemme kuntoon ja kaikkiin tarjoamiimme palveluihin.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan kustannustehokkuuttamme, mutta se ei pelkästään riitä, vaan meidän on myös saatava lisää maksavia asiakkaita. Tämä koskee pelaamista, mutta eritoten ravintolapalvelujamme. Vuonna 2014 laadukas ravintoloitsijamme teki Nordcenterissä kymmenien tuhansien euron tappion. Kaikki ymmärrämme, että näin ei voi jatkua. Ravintoloitsijaa tyydyttävään tulokseen emme jatkossa pääse pelkästään leikkaamalla kuluja, emmekä laatua halua vähentää, joten ainoa mahdollisuus on lisätä ravintolan tuloja ja se tapahtuu ainoastaan kasvattamalla asiakasmäärää.

Tässä tilanteessa hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi seuraavia asioita:

  • Vuoden 2015 vastike 1260 euroa
  • Pelilippujen vaihtomaksu 0 euroa
  • Perheenjäsenen kierrosmaksu 25 euroa
  • Muutos yhtiöjärjestykseen, niin että perheenjäseneksi luokitellaan kaikki pelioikeutetun suorassa alenevassa ja ylenevässä polvessa olevat sukulaiset
  • Osakkaan/pelioikeutetun vieraan kierrosmaksu 45 euroa
  • Osakkuuteen kuuluu oikeus tuoda kauden aikana 6 vierasta pelaamaan veloituksetta
  • Muutos yhtiöjärjestykseen niin, että nimetyn pelioikeuden käyttäjän voi pelikauden aikana vaihtaa kaksi kertaa

Näiden esitysten kaksi päätavoitetta ovat:

  • Kierrosmäärän oleellinen kasvattaminen nykytasosta
  • Osakkaalle huomattavasti paremmat ja joustavammat mahdollisuudet hyödyntää osakettaan, erityisesti niille jotka eivät pysty itse käyttämään osakkeeseensa/osakkeisiinsa liittyvää

Todettakoon myös, että tuemme Ry:n hallituksen esitystä avoimesta jäsenyydestä. Tämä tulee lisäämään sekä Oy:n, että Ry:n tuloja.

Kuten olen jo aikaisemmin monessa yhteydessä todennut, elämme nyt aikoja, jotka edellyttävät meiltä (yhtiöltä) radikaalejakin otteita, jos haluamme, että Nordcenter jatkossa on kaikille sen omistajille ja myös potentiaalisille tuleville osakkaille paras mahdollinen golfyhteisö.

Toivotan kaikki osakkaat tervetulleiksi yhtiökokoukseen, jossa odotan hyvää ja rakentavaa keskustelua hallituksen em. esityksistä ja Nordcenterin tulevaisuudesta.

Mikael Charpentier

 

Kategoriassa Uncategorized