Metsänhoito Nordcenterin alueella

Kuluneen talven aikana on Benz kenttää ympäröivää metsää kaadettu n 400 m3. Harvennuksien pääpaino on ollut väylien 1,2,18,5,8,16,13 ympäröivillä alueilla. Alueiden metsikkö on ollut täysin hoitamatta, mikä on alkanut näkyä puuston kunnossa. Tehdyt hakkuut ovat 10–15 vuotta myöhässä mutta tehdyillä toimenpiteillä pyrimme uusimaan kasvustoa ja pelastamaan sen, minkä pelastettavissa on. Kiinni toisissaan kasvavat puut johtavat tilanteeseen, jossa terveiden puiden tilalla on pitkiä oksattomia rankoja. Terve metsä vaatii siis hoitoa.

Toinen lähtökohta hakkuille on lisätä valon saantia kentille sekä riittävän ilmakierron varmistaminen.

Lisäksi puiden juuret kilpailevat vedestä ja ravinteista ruohon kanssa sekä tukkivat salaojia. Joissain tapauksissa puun juuret ylettyvät viheriöille saakka. Hyvä esimerkki tästä on Benz 8 viheriö, jonka etuosa on jatkuvan stressin alla jouduttuaan kilpailemaan mäntyjen kanssa elintilasta. Nordcenterissä vieraillut englantilainen kenttäkonsultti Bruce Jaimeson piti tehtyjä puiden kaatoja oleellisena hyvän nurmipinnan aikaansaamiseksi.

Lisäksi puiden kaadoilla pyritään lisäämään maiseman arvoa sekä parantamaan turvallisuutta. Joissain tapauksissa pyrkimyksenä on myös pelinopeuden parantaminen.

Jokainen puu kuitenkin katsotaan erikseen hakkuiden suunnitteluvaiheessa. Hakkuut suunnitellaan yhdessä metsäammattilaisen kanssa ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Pelin kannalta tärkeät puut, olivat ne sitten hyvässä tai huonossa kunnossa, käsitellään erikseen kenttätoimikunnassa. Kenttätoimikunta tekee ehdotukset puiden karsimisesta tai kaatamisesta käyttäen taustamateriaalina Benzin alkuperäisiä suunnitelmia sekä Lassi-Pekka Tilanderin vuonna 2012 tekemää Benz kentän yleistasoista kehityssuunnitelmaa.

Kaadetut puut on myyty parhaan tarjouksen mukaan. Tänä vuonna puut osti UPM. Hakkuista jäljelle jääneet risut on haketettu urakoitsijan toimesta. Hakkeet käytetään kenttien reuna-alueiden parantamiseen.

Metsissä riittää vielä jonkin verran siivottavaa. Työ on hidasta mutta etenee päivä päivältä.

Kenttämestari Staffan Lundmark

 

Kategoriassa Uncategorized