Kentänhoito tiedottaa vk 17

Viimeisestä kenttätiedotteesta on kulunut jo jonkin aikaa. Sen jälkeen Fream on avattu pelille ja kentänhoitotyöt ovat täydessä vauhdissa. Talvella tehdyt toimenpiteet jään poistamiseksi olivat tarpeen. Kuitenkin 5 viheriöllä on hieman jään aiheuttamaa vahinkoa. Yhteistä näille viheriöille on pintaveden heikko poistuminen ja varjoisuus. Eli kevättalven aurinko ei pääse sulattamaan pintoja tarpeeksi tehokkaasti. Ongelma viheriöille tehdään kauden aikana tarvittavia toimenpiteitä jotta tämä ei olisi jokavuotinen riesa. Suurin osa viheriöistä on kuitenkin talvehtinut hyvin, joten tästä on hyvä jatkaa.

Benzin uusi täyttövesipumppu onviime viikolla asennettu joten kauden vesihuolto on siltä osin turvattu. Pumppu tuo vettä Benz 18 ja 9 väylien väliseen lampeen mustionjoesta. Vanha pumppu palveli kunnoitettavat 25 vuotta!

Benz täyttövesipumppu

Eilen on suoritettu kauden ensileikkuut molempien kenttien viheriöiden osalta. Ensi viikolla pelataan Freamilla Finnish Tourin avauskisa, joten siellä leikkuu ei ollut kuitenkaan viikon ainoa.

 

Fream 7 viheriö

 

Viikon aikana työ jatkuu korjaustöiden  sekä normaalien hoitotoimenpiteiden muodossa. On lannoitusta, kalkitusta bunkkerinhoitoa ym.

Talvella aloitettu Fream  17 väylän kuivatustyö tehdään viikon aikana valmiiksi.
Benzillä suurin korjausurakka liittyy 9 väylän lammen vieressä olevan metsikön poistoon ja alueen kuivatukseen.
Työn lähtökohtana oli:

– Arkkitehdin alkuperäinen ajatus luoda 9 &amp; 18 väylistä stadion-tyyppinen kokonaisuus<br />
-Väylälle karanneiden juurien aiheuttama tekninen ongelma (pintajuuret, kuivatus)<br />
-Liian tiheästi kasvaneiden puiden ( toispuoleisia mäntyjä ja kuusia) korvaaminen istutetuilla puilla.<br />
-Pelillinen näkökulma (mm. vesiestesääntö)<br />
-Väylän siirtäminen lähemmäs vettä

Alue pyritään saamaan valmiiksi ennen Benz kentän avaamista.Ajankohta Benzin avaamiselle tarkentuu viikon aikana.
Harjoitusalue ja Par 3 kenttä avataan perjantaina 27.4.

Hyvää viikon jatkoa!

Staffan Lundmark

Kategoriassa Etusivu, Uncategorized