Hyvä Nordcenterin ystävä

Kevät on kohta parhaimmillaan ja Nordcenterin upeat kentät odottavat meitä.

Oy Nordgolf Ab on Nordcenterin kenttäyhtiö, joka omistaa Nordcenterin kentät, harjoitusalueet ja klubirakennuksen ympäristöineen. Seura- ja klubitoimintaa pyörittää Nordcenter Golf & Country Club ry.

Yhtiön tasearvo on 16,8 milj. euroa koostuen lähinnä kahdesta kansainvälisen luokan golfkentästä harjoitusalueineen sekä kulttuurihistoriallisesta klubikartanosta ympäristöineen. Pitkäaikaista velkaa yhtiöllä on alle 2 milj. euroa. Yhtiö on siis taseeltaan golfyhtiöksi terve. Liikevaihto on vähän yli 2 milj. euroa ja siitä noin 80 % tulee osakkaiden maksamista vastikkeista.

Hallitus on päättänyt jatkokehittää Nordcenterin osakasklubikonseptia niin, että jokainen osakas kokisi saavansa vastineen maksamalleen yhtiövastikkeelle. Päätarkoitus on saavuttaa keskipitkässä juoksussa osakkeelle positiivinen markkina-arvo, joka mahdollistaa osakkeen vapaan vaihdettavuuden kaupallisilla periaatteilla.

Pyrimme mahdollisimman lyhyellä aikavälillä saamaan jokaiselle osakkeelle taloudellisen tasapainon. Se tarkoittaa sitä, että silloin jokaiselle osakkeenomistajalle osakkeesta tuleva hyöty – pelaamalla tai muutoin – on suurempi kuin osakkeeseen kohdistuvat maksut.

Keskipitkällä tähtäimellä yhtiö haluaa luoda omistajilleen lisäarvoa strategisista kumppanuuksista. Jo nyt meillä on hyviä kumppanuuksia, mutta kehittämällä Nordcenter-brändiä ja mielenkiintoinen pitkän tähtäimen kehityskuva, saamme kumppanuuksistamme vielä enemmän lisäarvoa. Tarinan rakentamiseksi toivon kaikilta nordcenteriläisiltä ehdotuksia.

Jotta asettamamme strategiset tavoitteet saavutetaan, on kenttiemme käyttöastetta nostettava reilusti jo lyhyellä aikavälillä ja siksi on päätetty sallia green fee -pelaaminen prime-ajan ulkopuolella koko pelikauden ajan. Viime vuonna Nordcenterissä pelattiin 24 000 pelikierrosta. Kentät eivät ole läheskään optimaalisesti käytössä, joten green fee -pelaamiselle on tilaa. Hyvät palvelutuotteet ja aito asiakaspalvelu luovat perustan Nordcenterin uudistuvalle palvelukonseptille.

Osakasklubiperiaatteen mukaisesti prime-aikoina lähtöajat ovat vain nimettyjen pelioikeuksien haltijoiden, heidän perheenjäsentensä ja kutsumiensa vieraiden käytössä.

Uusi, joulukuussa valittu hallitus on pakotettu noudattamaan tarkkaa taloudenpitoa. Kenttien, omaisuuden hoidon ja viihtyvyyden kannalta välttämättömistä kuluista emme kuitenkaan halua tinkiä. Muutoin kaava on ajalle tyypillinen: lisää tuottoja, kulut kurissa.

Hyvää alkavaa golfkautta kaikille!

 

M_Suuperko

Mauri Suuperko
Oy Nordgolf Ab:n hallituksen puheenjohtaja

 

Kategoriassa Etusivu, Nuorisovalmennus, Toimikunnat